Numara : 100
Tarih : 18.10.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/100

KONU: Deri İmalatında Tecil-Terkin Uygulamasına Yönelik Olarak Sirküler Yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 17.10.2011 tarih ve ÖTV-1/2011-1 Sayılı 14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri'nde; sanayi sicil belgesi sahibi imalatçıların 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 3403.11.00.00.00 ve 3403.91.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı malları ham derinin işlenmesi sürecinde imalatta kullanmaları halinde adı geçen Kanunun 8/1 inci maddesi hükmü kapsamında tecil-terkin uygulamasından yararlanıp yararlanamayacakları hususunda açıklamalar yer almaktadır.

Buna göre, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 3403.11.00.00.00 ve 3403.91.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı mallar ham derinin işlenmesinde imalatta girdi olarak kullanıldığından, imalatta kullanılan bu mallar için ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde yer alan tecil-terkin imkanından yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Bununla birlikte, söz konusu malların temizlik, test ve benzeri amaçlarla imal edilen derinin bünyesine girmeksizin yardımcı madde veya sarf malzemesi olarak kullanılması halinde ise Kanunun 8/1 inci maddesinde yer alan tecil-terkin uygulamasından yararlanılması mümkün olmayacaktır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.