Numara : 43
Tarih : 18.5.2010

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/43

KONU: Tescil Edilmiş Taşıtların Satış ve Devirleri Hakkında GİB Tarafından Sirküler Yayımlandı.

Tescil edilmiş taşıtların satış ve devirleri hakkında 18.05.2010 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde 3 no.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri yayımlanmıştır.

Bilindiği gibi, tescil edilmiş taşıtların her çeşit satış ve devirleri 5766 sayılı Kanunla trafik tescil şube veya büroları tarafından yapılacağı düzenlenmiş, ancak daha sonra 5942 sayılı Kanununla söz konusu hüküm yeniden değiştirilerek, tescil edilen taşıtların her çeşit satış ve devirlerinin noterler tarafından yapılacağı hükmü getirilmiştir.

Yapılan bu son düzenleme doğrultusunda, söz konusu sirkülerde, 1/5/2010 tarihinden itibaren, tescil edilen taşıtların her çeşit satış ve devirlerinin noterler tarafından yapılacağı bir kez daha vurgulanmıştır.

İlgili Sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri/3

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.