Numara : 29
Tarih : 2.4.2010

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/29

KONU: 31.03.2010 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar

Vergi Usul Kanunu’nun Değerlemeye ilişkin 279 uncu maddesinde menkul kıymetlerin değerleme esasları yer almaktadır. Bu çerçevede menkul kıymetlerin değerlemesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

· Alış Bedeli ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

- Hisse Senetleri

- Fon Portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri

- Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler

· Borsa Rayici ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

Alış bedeliyle değerlenenler dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici ise yine Vergi Usul Kanunu’nun 263 üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse, ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.

· İç Verim Yoluyla Değerlenecek Menkul Kıymetler

Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Borsa rayici ile değerlemeye tabi tutulan menkul kıymetlerle ilgili olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”) Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören bono ve tahvillerin borsa rayiçleri İMKB tarafından her gün itibariyle Tahvil ve Bono Piyasası bültenleriyle yayınlanmaktadır. Bu çerçevede, aşağıda yer verilen tabloda İMKB’de son işlem günü olan 31.03.2010 tarihi itibariyle tahvil ve bonolara ilişkin borsa rayiçlerini bulabilirsiniz. 1 inci Geçici Vergi dönemine ilişkin olarak aktifinizde yer alan tahvil ve bonoların değerlemesinde ilgili tabloyu dikkate alabilirsiniz.

Devlet İç Borçlanma Senetleri

VALÖR*

TAHVİL TANIMI

TAKAS FİYATI**

31.03.2010

TRT140410T16

99,743

31.03.2010

TRT050510T16

99,353

31.03.2010

TRT230610T13

98,434

31.03.2010

TRT180810T18

102,263

31.03.2010

TRT031110T10

95,841

31.03.2010

TRT081210T14

95,181

31.03.2010

TRT120111T10

103,455

31.03.2010

TRT190111T13

107,733

31.03.2010

TRT020211T11

94,030

31.03.2010

TRT130411T16

92,534

31.03.2010

TRT110511T17

91,891

31.03.2010

TRT030811T14

89,798

31.03.2010

TRT070911T19

102,523

31.03.2010

TRT161111T14

87,174

31.03.2010

TRT150212T15

151,377

31.03.2010

TRT070312T14

113,611

31.03.2010

TRT260912T15

110,500

31.03.2010

TRT030413T16

110,808

31.03.2010

TRT260613T17

106,750

31.03.2010

TRT140813T19

148,398

31.03.2010

TRT280813T13

118,681

31.03.2010

TRT201113T16

107,942

31.03.2010

TRT260214T10

107,770

31.03.2010

TRT020414T16

109,862

31.03.2010

TRT210514T12

135,141

31.03.2010

TRT160714T17

104,931

31.03.2010

TRT060814T18

104,314

31.03.2010

TRT011014T19

126,665

31.03.2010

TRT110215T16

107,611

31.03.2010

TRT280916T19

102,700

31.03.2010

TRT040117T14

102,910

31.03.2010

TRT150120T16

103,242

31.03.2010

TRB140710T13

98,032

31.03.2010

TRB280710T17

97,777

31.03.2010

TRB180810T18

97,373

31.03.2010

TRB080910T19

96,973

T.C. Eurobondlar

05.04.2010

US900123AV22

113,3028

Özel Sektör Menkul Kıymetleri

31.03.2010

TRSKCTF91010

105,584

31.12.2010

TRSAKFH31213

102,859

* 31.03.2010 valörlü gözüken bono ve tahvillerin işlem günü de 31.03.2010’dur. 05.04.2010 valörlü gözüken eurobondun işlem günü ise 31.03.2010 olduğundan, bu eurobond için 05.04.2010 valör tarihli fiyat dikkate alınmaktadır.

** İMKB Bülteninde tahvil ve bonolarla ilgili olarak ağırlıklı ortalama fiyatı ve takas fiyatı olarak iki fiyat gösterilmektedir. Ağırlıklı ortalama fiyatı tahvil ve bonoların temiz fiyatı iken, takas fiyatı kirli fiyatlarıdır. Dolayısıyla, değerlemeye esas alınacak borsa rayici takas fiyatı olarak açıklanan fiyattır.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.