VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/22

KONU: 1 Ocak 2010 Tarihiden Geçerli Olmak Üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelik Tutarları Arttırıldı.

01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanacak yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları ile gündelik tutarlara tekabul eden gelir dilimleri değişen memur maaş ve taban aylığı katsayılarına göre 2010/7 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştur.
 
Bu defa, 5 Mart 2010 Tarihli ve 27512 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2010/114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine (KKTC) yapılacak yolculuklarda vergiden istisna olarak verilecek gündelik tutarları 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere arttırılarak yeniden belirlenmiştir.

Yeni Bakanlar Kurulu Kararına Göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Gündelikler

Aşağıdaki tabloda sadece gündelikler artmış olup maaş dilimleri, 2010/7 sayılı sirkülerimizde belirtilen tutarların aynısıdır. Herhangi bir değişiklik olmamıştır.

1 Ocak 2010 – 30 Haziran 2010 dönemi için

Brüt Aylıklar (TL)

Vergiden Müstesna Gündelikler

Tutarı (TL)

1.308,07 ve daha fazlası

101.-

1.297,74 - 1.308,06 arası

88.-

1.142,81 - 1.297,73 arası

75,50.-

815,44 - 1.142,80 arası

63.-

815,43 ve daha azı

50,20.-

Harcırah hesaplamalarında ayrıca 2008/35 ve 2008/6 sayılı sirkülerlerimizde yer alan açıklamaların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

2010/114 sayılı BKK’ya ulaşmak için tıklayınız.

Yurtdışı gündeliklerinin hesaplanmasında esas alınacak cetvel

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.