VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/20

KONU: Pick-up türü araçlarda ÖTV uygulaması.

Gelir İdaresi Başkanlığı yayınladığı 04.03.2010 tarih ÖTV-2/2010-1 sayılı sirküleri ile;

6/2/2010 tarihine kadar 87.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılan (pick-up türü) araçların, 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği eki Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarına göre bu tarihten sonra 87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaya alınması uygulamasının, ÖTV oranlarında değişiklik anlamına gelmeyeceğini açıklamış bulunmaktadır.

Yapılan açıklamada hem insan hem da eşya taşıyabilen ve kamyonet türüne giren çok amaçlı araçlardan, ikiden fazla aksı olanlar ile eşya taşımaya mahsus alandaki azami taban uzunluğu aracın dingiller arası mesafenin %50'sindan fazla olanların 87.04 pozisyonunda tutulması ancak bu özelliği taşımayan pick-up türü araçların ise 06.02.2010 tarihinden itibaren 87.03 tarife pozisyonunda takip edilmesi uygulamasının ÖTV Kanununa ekli listelerde değişiklik sonucunu doğurmadığı ve dolayısıyla vergi oranında bir değişikliğin söz konusu olmadığı belirtilmiştir.

İlgili sirkülere aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/10

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.