Numara : 138
Tarih : 23.11.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/138

KONU: Yıllık Tecil Faizi Oranının %24’den %19’a İndirilmesi ve Gecikme Zammı Uygulaması Hakkında Tahsilat Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

I Tecil Faiz Oranı

21 Kasım 2009 Tarihli ve 27413 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: C 1 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile, yıllık %24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 21.11.2009 tarihinden itibaren yıllık %19 olarak belirlenmiştir. Buna göre, 21 Kasım 2009 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına müracaat tarihlerinden 21 Kasım 2009 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlar, 21 Kasım 2009 tarihinden itibaren de %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Aynı şekilde, 21 Kasım 2009 tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının 21 Kasım 2009 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına; 21 Kasım 2006 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlar, 21 Kasım 2009 tarihinden itibaren de %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

II Günlük Gecikme Zammı

Bilindiği üzere, gecikme zammı 19 Kasım 2009 Tarihli ve 27411 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15565 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %1,95 olarak değiştirilmiş bulunmaktadır.

5035 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yapılan değişiklikle, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının günlük olarak hesaplanacağı hükme bağlandığından, 19/11/2009 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) günlük gecikme zammı oranı (1,95/100/30=) 0,00065 olarak uygulanacaktır.

Söz konusu Genel Tebliğe aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C) (Sıra No: 1)

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.