Numara : 135
Tarih : 16.11.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/135

KONU: Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunan (KOD listesinde yer alan) Firmalardan, Mal veya Hizmet Alımı Olanların Yapabilecekleri İşlemler

Bilindiği üzere, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (İVDB) otomasyona geçmiş vergi dairelerinin bulunduğu iller kapsamında KOD listesi oluşturmaktadır.
 
Konuya ilişkin olarak, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı internet sitesinde KOD listesinde yer alan firmalardan mal veya hizmet alımı yapan firmaların yapabilecekleri işlemler hakkında duyuru yayınlamıştır.

Söz konusu duyuruda;

 • Sahte belge düzenleyen mükelleflerden alış yapan firmaların,
 • Sahte belge kullanan mükelleflerden alış yapan firmaların,
 • Adresinde bulunmayan veya mükellefiyeti resen kapatılan mükelleflerden alış yapan firmaların,
 • Defter ve belgelerini inceleme elemanına ibraz etmeyen mükelleflerden alış yapan firmaların,

yapabilecekleri işlemler aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

Açıklama İstenen Alışlar     Mükelleflerin Yapabilecekleri İşlemler ve Açıklamalar
Sahte Belge Düzenleyen Mükelleflerden Alışlar
 • Düzeltme beyannamesi verilerek sözkonusu alışlar, KDV indirimlerinden çıkarılabilir.
 • Düzeltme beyannamesi verilmemesi durumunda, olumsuz alışlara ilişkin KDV’nin 4 katı tutarında teminat verilerek genel esaslara dönüş sağlanabilir.
 • Olumsuz alışın dönemi zamanaşımına uğramışsa, mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Öte yandan, sözkonusu alışlar için KDV tevkifatı yapılmış ve vergi dairesine ödenmiş ise, tevkifat yapılan alışlardan dolayı mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
Sahte Belge Kullanan Mükelleflerden Alışlar
 • Bu alışların banka yoluyla ya da Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen çeklerle yapılmış olduğunun vergi dairesine belgelendirilmesi durumunda, alış yapan mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Ödemelerin, banka yoluyla ya da çekle yapılmamış olması durumunda, sözkonusu alışlar için düzeltme beyannamesi vermek suretiyle KDV indirimlerinden çıkarılabilir.
 • Olumsuz alışın dönemi zamanaşımına uğramışsa, mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Diğer taraftan, sahte belge kullanan firmanın genel esaslara dönmesi yani hakkındaki olumsuzluğun kalkması durumunda da, bu firmadan alışları olan firmanın müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Öte yandan, sözkonusu alışlar için KDV tevkifatı yapılmış ve vergi dairesine ödenmiş ise, tevkifat yapılan alışlardan dolayı mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
Adresinde Bulunmayan veya Mükellefiyeti Resen Kapatılan Mükelleflerden Alışlar
 • Adreste bulunmama veya mükellefiyetin kapatıldığı dönemden önceki dönemler için, yani mükellefin faal olduğu dönemlerde yapılan alışlar için herhangi bir sorumluluk bulunmamaktadır. Mükelleflerimizin bu durumu vergi dairelerine izah etmeleri gerekmektedir.
 • Adresinde bulunulmadığı veya mükellefiyetin kapatıldığı dönemler için ise sözkonusu alışlar için düzeltme beyannamesi vermek suretiyle KDV indirimlerinden çıkarılabilir. Düzeltme beyannamesi verilmemesi durumunda, olumsuz alışlara ilişkin KDV’nin 4 katı tutarında teminat verilerek genel esaslara dönüş sağlanabilir.
 • Olumsuz alışın dönemi zamanaşımına uğramışsa, mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Öte yandan, sözkonusu alışlar için KDV tevkifatı yapılmış ve vergi dairesine ödenmiş ise, tevkifat yapılan alışlardan dolayı mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
Defter ve Belgelerini İnceleme Elemanına İbraz Etmeyen Mükelleflerden Alışlar
 • Defter belge ibraz edilmeyen dönemlerdeki alışların banka yoluyla ya da Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen çeklerle yapılmış olduğunun vergi dairesine belgelendirilmesi durumunda, alış yapan mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Ödemelerin, banka yoluyla ya da çekle yapılmamış olması durumunda, sözkonusu alışlar için düzeltme beyannamesi vermek suretiyle KDV indirimlerinden çıkarılabilir.
 • Defter belge ibraz etmeyen mükellef hakkında olumsuzluk kalkarsa, bu durum vergi dairesine bildirilmelidir.
 • Olumsuz alışın dönemi zamanaşımına uğramışsa, mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Öte yandan, sözkonusu alışlar için KDV tevkifatı yapılmış ve vergi dairesine ödenmiş ise, tevkifat yapılan alışlardan dolayı mükellefin müteselsil sorumluluğu bulunmamaktadır.

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.