Numara : 133
Tarih : 13.11.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/133

KONU: İsviçre’deki Banka Hesapları “Bilgi Değişimi” Kapsamına Alındı.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımladığı duyuruda, 2008 yılında Türkiye ile İsviçre arasında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın, İsviçre’nin özellikle bankacılık sırları ile ilgili bilgi değişimi politikasında yaptığı değişiklikler dikkate alınarak, OECD Model Anlaşması’nın 26 ncı maddesine uygun olarak güncellendiğini ve yeni Anlaşma metnin 4 Kasım 2009 tarihinde Bern’de parafe edildiğini duyurmuştur.

Buna göre, parafe edilen Anlaşma metniyle; Anlaşma taraflarınca bir bilgi talebinin, bilginin bir banka, finans kurumu, vekil ya da temsilci nezdinde tutulması gerekçe gösterilerek reddedilmesi artık söz konusu olmayacaktır.

Ayrıca bilgi değişimi, yalnızca Anlaşma’da kapsanan kişilerle sınırlı olmayacak, her iki devlette de mukim olmayanlar için de mümkün olabilecektir.

Yapılan bu düzenleme ile, iki ülke açısından vergi kaçakçılığı, vergiden kaçınma ve zarar verici vergi rekabeti ile mücadele amaçlanmaktadır.

Böylelikle, Türkiye’de tam mükellefiyet esasına göre vergilendirilen ve İsviçre’de (para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar gibi) varlığı bulunan kişilere ilişkin gerektiğinde İsviçre yetkili makamlarından bilgi temin edilmesi söz konusu olabilecektir.

Bununla birlikte Maliye Bakanlığı söz konusu duyuruda, “Vergi Cennetleri” olarak ifade edilen ülkeler ile bilgi değişimine imkân sağlamak amacıyla “Bilgi Değişimi veya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” yapılmasını öncelikli bir politika olarak benimsediğini ve bu ülkeler ile söz konusu anlaşmaları yapabilmek için gerekli çalışmaların başlatıldığını belirterek, mükelleflerin “Varlık Barışı” Kanunundan yararlanma süresinin 31.12.2009 tarihinde sona ereceğini göz önünde bulundurmasının yararlı olacağına dikkat çekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.