Numara : 131
Tarih : 30.10.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/131

KONU 5811 Sayılı Kanun’dan Yararlanmak İsteyen Ancak Hiç Mükellefiyeti Olmaması veya İşini Terk Etmiş Bulunması Nedeniyle Beyanda Sıkıntı Yaşayanlara İlişkin Bakanlık Duyurusu Yayınlanmıştır.
 
Hatırlanacağı üzere Varlık Barışı olarak da bilinen 5811 Sayılı Kanun’dan yararlanmak isteyenler Kanuna ilişkin olarak yayımlanan 1 Seri no.lu Tebliğ’de açıklandığı üzere:

Yurt dışında bulunan varlıklar için tebliğ ekinde 2 no.lu ek olarak yer alan beyannameyi; yurt içinde bulunan varlıklar için de tebliğ ekinde 5 no.lu ek olarak yer alan beyannameyi doldurmak ve 31.12.2009 tarihine kadar (2009/15456 BKK ) gelir ve kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine elden veya elektironik ortamda vermek zorunda idiler. Yine söz konusu Tebliğ’de yer alan açıklamaya göre yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler bu kapsamdaki beyanlarını da elektronik ortamda yapmaya zorunlu tutulmuşlardır.

Anılan Tebliğ’de gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar veya mükellefiyetini terk etmiş olanlar açısından beyanın ne şekilde yapılabilineceğine dair açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu kez Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde bu durumda olan mükellefler için 22.10.2009 tarihli aşağıdaki duyuruyu yapmıştır.

22.10.2009 ÖNEMLİ DUYURU

"YRTI5811B - 5811 Sayılı Kanun kapsamında Türkiye'de Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesini (Gelir Vergisi Mükellefiyeti Olmayanlar İçin)" vergi dairelerinde hiç mükellefiyeti olmayan gerçek kişiler göndereceklerdir.

Ayrıca bu kişilerin söz konusu beyannameyi gönderebilmesi için ikametgahının bulunduğu vergi dairesinde 0024 (5811 Y.İÇİ) vergi türünden mükellefiyet tesis edilmesi gerekmektedir.

Terk bile olsa gelir vergisi, kurumlar vergisi, gayrimenkul sermaye iradı, basit usul ticari kazanç mükellefiyeti olanlar veya adi ortaklıklar yani mükellefiyeti bulunan gerçek ve tüzel kişiler "YRTI5811"- 5811 Sayılı Kanun kapsamında Türkiye'de Sahip Olunan Varlıklara İlişkin Vergi Beyannamesini" doldurup göndereceklerdir.

Yapılan açıklama ile tasfiye haline girmiş Kurumların, herhangi bir mükellefiyeti bulunmayan veya mükellefiyet kaydı varken işini terk eden gerçek kişilerin 5811 Sayılı Kanun kapsamında ne şekilde beyanda bulunacakları açıklığa kavuşturulmuştur.

Diğer yandan DEVİR, BİRLEŞME ve NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ hallerinde beyanın ne şekilde yapılacağı ve beyan edilen varlıkların sermayeye ilave şartının ne şekilde sağlanacağı konularında ise belirsizlik devam etmekte olup, bu konularda da Maliye Bakanlığı’nın açıklama yapması beklenmektedir.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.