Numara : 126
Tarih : 8.10.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/126

KONU: Muhtasar Beyannamelerin Matrah ve Beyana İlişkin Konular Dışındaki Hususlar için Düzeltilmesinde Damga Vergisi Alınmayacaktır.

İSMMMO tarafından 02.10.2009 tarihinde yapılan duyuruya göre, bir süredir Vergi Dairesi Müdürlükleri mükellefleri veya meslek mensuplarını telefon ile arayarak E-Beyanname olarak verilen muhtasar beyannamelerin “Ücret ve ücret Sayılan ödemeler ile menkul sermaye iratları dışında kalan ödemelere ait bildirim" bölümündeki istihkak sahiplerine ait TC kimlik veya vergi kimlik numarası olmayanlar için düzeltme beyannameleri istenmektedir. Muhtasar beyannamelere ilişkin bu düzeltilmelerde damga vergisi alınmayacaktır.

Söz konusu duyuruda, düzeltmelerde damga vergisi ödememek için mükellefin ilgili muhtasar beyannameyi düzeltilmiş şekli ile yeniden hazırlayıp, “ÖZEL ONAY” şekli ile yollaması ve bu işlem için; KSS+DZT+DVM kutucuklarının işaretlemesi suretiyle damga vergisiz tahakkuk alınacağı açıklanmıştır.

Ayrıca İSMMO yaptığı duyuruda, düzeltme işlemi için vergi dairesi, mükellefe yazı göndermiş ise; bu yazıya 15 gün içinde cevap verilmesi gerektiğini hatırlatarak, verilecek bu cevapta istenen düzeltmenin E-Beyanname sisteminde yapıldığının ifade edilmesini; ayrıca gelen yazıya yazılı yanıt verilmez ise Vergi Dairesinin Özel Usulsüzlük cezası keseceğini bildirmektedir.

İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.