Numara : 121
Tarih : 15.9.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/121

KONU: Şans Oyunları Tertip Eden Kurum ve Kuruluşların Yatırım ve İşletme Giderlerine İlişkin Azami Oranlarda Değişiklik Yapılmıştır.

15 Eylül 2009 tarihli ve 27350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15408 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 5602 Sayılı “Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun”, “Yatırım ve İşletme Giderlerine İlişkin Sınırlama” başlığı altında yer alan 5. Maddesindeki azami oran değiştirilmiştir.

2009/105 sayılı sirkülerimizde duyurduğumuz üzere, 25/12/2008 tarihli ve 2008/14482 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre tertip edilen şans oyunları için uygulanan %33 oranı 15/07/2009 tarihli ve 2009/15200 sayılı Karanamenin 4 üncü maddesi ile 30.06.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %26 olarak değiştirilmişti.

Bu kez yeni yayımlanan Kararname ile; yukarıda yer alan %26 oranı 30.06.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tekrar %33 olarak değiştirilmiştir.

Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu BKK’ya aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

2009/15408 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.