Numara : 64
Tarih : 24.9.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/64
 
KONU : Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Hakkında 1 Nolu Sirküler Yayınlandı.
 
Gelir İdaresi Başkanlığınca 20.09.2007 tarih ve 1 nolu ürün izleme sistemi sirküleri yayınlanmıştır. Sirkülerde bandrollü ürün izleme sistemi uygulaması ile ilgili olarak tütün ve alkollü içki üreticileri ve ithalatçıların ;
 
a. Bandrol Talebi,
 
b. İthalatçılar için bandrol uygulamasının yapılacağı tesislerin adresleri ile,
 
c. Aktive edilmiş bandrollerin teslim edileceği tesislerin adresleri, bildirilmiş olup ayrıca,
 
d. “Yurt Dışı Üretim Mahalli ” ifadesinin serbest bölge  ve antrepo mahallini de kapsadığı,
  
e. 18.08.2007 tarih ve 26617 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3 nolu tebliğde bahsi geçen ek I (ÜİS) stok bandrol bildirim formunun iletileceği faks numarasının 0312 415 28 32 olduğu açıklanmıştır. 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.