Numara : 3
Tarih : 2.1.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/3
 
KONU
 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İle İlgili Vergi İstisnaları
 
 
26/12/2003 tarihli Resmi Gazetede (Sayı: 25328) yayımlanan Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5020 Sayılı Kanun ile vergi kanunlarında yapılan değişiklikler çerçevesinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) bazı işlemlerine 26/12/2003 tarihinden geçerli olmak üzere katma değer vergisi, damga vergisi, harç ve emlak vergisi istisnaları getirilmiştir.

1. Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası
Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflâs idarelerine ait taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmiştir.

2. Emlak Vergisi İstisnası
Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflâs idarelerine ait binalar ile  arazi ve arsalar emlak vergisinden istisna edilmiştir

3. KDV İstisnası
Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankaların yanısıra, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflâs idarelerine ait mal ve hakların (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) teslimi ve kiralanması katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.