Numara : 65
Tarih : 24.9.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/65
 
KONU :Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri de Beyannamelerini Kendileri Tam Otomasyonlu Vergi Dairelerine Elektronik Ortamda Gönderebileceklerdir.
 

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 20.09.2007 tarih ve 2007 - 4/e-beyanname - 6 sayılı VUK sirküleri ile; 1581 sayılı kanuna göre kurulan “ Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinin ” elektronik ortamda e-beyanname gönderebilmelerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
 
Sirkülere göre; 1581 sayılı kanun kapsamında kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri, istemeleri halinde 340 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde beyannameleri elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir.
 
Bu uygulamada, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre belirlenen aktif büyüklük ve  net satış tutarı ölçüleri şartı aranmayacaktır.
Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması, tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannameleri kapsamaktadır.
 
Mükellefler, kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini almak ve diğer işlemlerini yapmak için 340 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hareket edeceklerdir.
  
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.