Gelişmiş Arama
Giriş Yap  Üye Olmak İstiyorum
Anasayfa Site Haritası İletişim
 
Ana Sayfa > Sirküler > Vergi Sirküleri > 2006 Sirküler > Serbest Meslek Kazançları, Kira, İnşaat İşleri...
 

Serbest Meslek Kazançları, Kira, İnşaat İşleri , Hurda Mal Alımları ve Dar Mükelleflere Telif ve Patent Hakları Satışı Dolayısıyla Yapılan Ödemelere İlişkin Stopaj Oranlarında Değişiklik

Numara : 119
 
Tarih : 29.12.2006

VERGİ  SİRKÜLERİ
 
 

NO: 2006/119

 
 
KONU
Serbest Meslek Kazançları, Kira, İnşaat İşleri , Hurda Mal Alımları ve Dar Mükelleflere Telif ve Patent Hakları Satışı Dolayısıyla Yapılan Ödemelere İlişkin  Stopaj Oranlarında Değişiklik
 
 
Bugünkü Resmi Gazetede (S: 26391) yayımlanmış olan 2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan stopaj oranları hakkındaki 10/12/2003 tarihli ve 2003/6577 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin 2/b, 3, 4, 5 ve 13/b numaralı bentleri 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
 
"2.  Yaptıkları serbest meslek işleri  dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);
 
  b) Diğerlerinden % 20,
 
  3. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden % 3,
 
  4. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden % 20,
 
  5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 20,
 
  b) Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,
 
  c) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,
 
  13. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,
 
  b) Hurda mal alımları için % 2"
 
 
Buna göre eski ve yeni oranlar karşılaştırmalı olarak aşağıda özetlenmiştir :
 
Ödeme Türü
İlgili Bent
(BKK : 2003/6577)
Eski Oran
Yeni Oran
Serbest Meslek Kazançları (Diğerlerinden)
2/b
% 22
% 20
GVK 42 inci madde kapsamına giren inşaat işlerine ilişkin istihkak bedelleri
3
% 5
% 3
Dar mükelleflere, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemeler
4
% 25
% 20
GVK 70 inci madde kapsamındaki mal ve haklara ilişkin kiralar
5/a
% 22
% 20
Vakıf ve derneklere ait gayrimenkullere ilişkin kiralar
5/b
% 22
% 20
Kooperatiflere ait gayrimenkullere ilişkin kiralar
5/c
% 22
% 20
Esnaf muaflığından yararlananlara hurda mal alımları için yapılan ödemeler
13/b
*
% 2
 
 
* 2003/6577 sayılı kararın eski hükümlerine göre söz konusu oran ,diğer mal alımları kapsamında  % 5 idi.Fakat bu oran 1.9.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2005/9266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  (R.G. 31.8.2005; 25922) ile 93/5148 sayılı BKK’nın 1 inci maddesinin 13/b numaralı bendinde  değişiklik yapılarak  % 2 olarak uygulanıyordu.Dolayısıyla uygulama anlamında % 2 oranında bir değişiklik olmamıştır.
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş                                                                                                                        

 
Yasal Uyarı
Hızlı Menü : Ekle Kaldır
Yazdır Arkadaşına gönder
©2017 Deloitte Türkiye. Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about adresine bakınız.