Numara : 76
Tarih : 9.12.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/76

KONU

Pirina Teslimlerinin GVK Madde 94/11’deki Tevkifat Kapsamında Olmadığı Hakkında Gelir  Vergisi Sirküleri 


Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan 40 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde, zeytinyağı üretimi yapan firmalarca müstahsile ait tane zeytinlerin sıkılarak zeytinyağı haline getirilmesi ve bu hizmetin bedelinin hak yağ ve pirina teslim edilmek suretiyle ödenmesi esnasında söz konusu ürünlerin emsal bedeli üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94/11 inci maddesi gereğince tevkifat yapılmayacağı duyurulmuştur.
 
Bu uygulamaya neden olarak, müstakar hale gelen yargı kararlarının, zeytin üreticisi çiftçilere ait zeytinlerin sıkılması karşılığında alınan hak yağ ve pirinaların zirai ürün alışı olmayıp, hizmet bedelinin ayın olarak tahsili olduğu, bu nedenle vergi kesintisine gerek bulunmadığı yönünde olması gösterilmiştir.
 
Vergi Dairelerinde konu ile ilgili olarak yargı aşamasındaki dosyalarda ihtilaf yaratılmayarak mahkeme kararına göre işlem tesis edilmesi; henüz yargı aşamasına gelmemiş ya da inceleme aşamasında bulunan dosyalarla ilgili incelemelerin bu sirkülere göre sonuçlandırılması ve gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.
  
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.