VERGİ SİRKÜLERİ
  
NO: 2008/78

KONU: Gelir Vergisi Mükellefi Olan Hekimlerin POS Cihazı Kullanmaları İle İlgili Açıklamaların Yapıldığı 36 No.’lu VUK  Sirküleri Yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkanılığı’nın Resmi internet sitesinde  yayınlanan 36 No.’lu Vergi Usul Kanunu sirküleri ile; hekimlerin 01.06.2008 tarihi itibariyle 379 sıra No.’lu VUK Genel Tebliği’nde yer alan özellikleri haiz POS cihazlarını iş yerinde bulundurmaları ve kullanmaları halinde bu cihazlarla düzenlenen belgelerin “serbest meslek makbuzu” olarak kabul edileceğine, ayrıca serbest meslek makbuzu düzenlenmeyeceğine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
 
Bilindiği üzere, 2008/66 No.’lu sirkülerimiz ile; serbest çalışan (Gelir Vergisi mükellefi olan) doktor, diş hekimi ve veteriner hekimlere 379 sıra No.’lu VUK Genel Tebliği ile 01.06.2008 tarihinden itibaren iş yerlerinde ( POS – point of sale) kredi kartı okuyucu cihazları kullanma mecburiyeti duyurulmuştur.
 
Ancak 379 sıra numaralı VUK Tebliği ile belirlenen  POS cihazı bulundurma ve kullanma zorunluluğunun başlama tarihi, 382 sıra No.’lu VUK Genel Tebliği ile 01.09.2008 tarihi olarak değiştirilmiştir.
 
382 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nde, serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimler (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) tarafından kullanılacak kredi kartı okuyucularıyla düzenlenecek POS fişlerinin “serbest meslek makbuzu” olarak kabul edileceğine ilişkin hükümde bir değişiklik yapılmamış sadece zorunluluğa ilişkin uygulama tarihi ertelenmiştir.
 
Bu nedenle, dileyen hekimler (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil Gelir Vergisi mükellefi olanlar) tarafından 01/06/2008 tarihi itibariyle 379 sıra numaralı Genel Tebliğ’de yer alan özellikleri haiz POS cihazını işyerlerinde bulundurmaları ve kullanmaları halinde bu cihazlarla düzenlenen belgeler "serbest meslek makbuzu" olarak kabul edilecek, ayrıca serbest meslek makbuzu düzenlenmeyecektir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
     
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.