Numara : 58
Tarih : 2.8.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/58

 
KONU
Otomasyonlu Vergi Dairelerine Bağlı Mükelleflerin 20/07/2006 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin 23 No’lu VUK Sirküleri
 
Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan 23 seri no’lu Vergi Usul Kanunu sirkülerinde aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir.
 
Maliye Bakanlığının, Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) kapsamında yazılımlarda versiyon değişikliği gibi çeşitli değişiklikler yapması ve değişikliklerin sistemi etkilemesi  nedeniyle 20 Temmuz 2006 tarihinde otomasyonlu vergi dairelerine bağlı mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda verememişlerdir. Buna göre; otomasyonlu vergi dairelerine bağlı mükellefler tarafından verilemeyen beyannameler açısından, 20 Temmuz 2006 günü VUK’nun 13. maddesine göre mücbir sebebin meydana geldiği ve 1 gün sürdüğü kabul edilmiştir.
 
Bu nedenle, 20/07/2006 tarihinde otomasyonlu vergi dairelerine bağlı mükellefler tarafından verilemeyen beyannamelerin, gerek elektronik ortamda, gerekse posta yoluyla veya vergi dairesine elden 21/07/2006 Cuma günü verilmiş olması halinde bu beyannameler kanuni süresinde verilmiş beyanname olarak kabul edilecek ve ceza uygulanmayacaktır. Öte yandan, beyan edilen vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.