Numara : 55
Tarih : 26.9.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/55

 
KONU

Ocak – Eylül 2001 Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (% 55,8)
 

Bugünkü tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 24535) yayımlanan 300 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2001 yılının ilk dokuz ayını kapsayan üçüncü geçici vergi dönemi için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 55,8 (yüzde ellibeş virgül sekiz) olarak açıklanmıştır.
 
Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler, özel hesap dönemlerinin başladığı takvim yılının geçici vergi dönemleri için ilan edilen yeniden değerleme oranlarını sırasıyla dikkate alacaklardır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.