Numara : 60
Tarih : 5.11.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/60

KONU
 
Ocak – Eylül 2001 Dönemi Finansman Gider Kısıtlaması Oranı (% 19,4)
 

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 73 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (R.G.: 3/11/2001; 24572) gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2001 yılı Temmuz–Eylül Üçüncü Geçici Vergi Dönemi dokuz aylık kazançları için finansman gider kısıtlaması oranı (GVK Md. 41/8, KVK Md.15/13) % 19,4 olarak açıklanmıştır.
 
Buna göre, kısıtlama kapsamındakiler Ocak-Eylül 2001 Döneminde kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları toplamının %19,4’ünü kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır.
 
Özel hesap dönemine sahip mükellefler geçici vergi uygulamalarında, kendi hesap dönemlerinin başladığı yılın geçici vergi dönemleri için açıklanan finansman gider kısıtlaması oranlarını sırasıyla dikkate alacaklardır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
   Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.