Numara : 34
Tarih : 13.5.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/34
 

KONU

Nisan 2005 Dönemine Ait Aylık  Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresi 26 Mayıs 2005 Perşembe Günü Akşamına Kadar Uzatılmıştır

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan 35 Sayılı Gelir Vergisi Sirküleriyle, 20 Mayıs 2005 tarihine kadar ilgili vergi dairesine verilmesi gereken Nisan 2005 Dönemi muhtasar beyannamelerin verilme süresi 26 Mayıs 2005 Perşembe günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Beyan edilen vergilerin aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Bakanlık beyanname verme süresinin uzatılmasına gerekçe olarak, Nisan 2005 dönemi muhtasar beyannamelerin verilme süresinin 2005 yılı birinci geçici vergi dönemi beyannamelerinin verilme dönemine rastlamış olmasını göstermiştir.  Bottom of Form
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.