Numara : 33
Tarih : 13.5.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/33
 

KONU

Nisan 2005 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 26 Mayıs 2005 Perşembe Günü Akşamına Kadar Uzatılmıştır

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan 32 Sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleriyle, 20 Mayıs 2005 tarihine kadar ilgili vergi dairesine verilmesi gereken Nisan 2005 Dönemi katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 26 Mayıs 2005 Perşembe günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Beyan edilen katma değer vergisinin aynı sürede ödenmesi gerekmektedir.

Bakanlık beyanname verme süresinin uzatılmasına gerekçe olarak, Nisan 2005 dönemi KDV beyannamelerinin verilme süresinin 2005 yılı birinci geçici vergi dönemi beyannamelerinin verilme dönemine rastlamış olmasını göstermiştir.  Bottom of Form
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.