Numara : 60
Tarih : 4.8.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/60

 
KONU
Nisan-Haziran 2006 Dönemi Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 14 Ağustos 2006 Pazartesi Akşamına  Kadar Uzatılmıştır
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan 55 sıra no’lu Gelir Vergisi Sirküleri ile, Nisan-Haziran 2006 dönemine ilişkin ikinci üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresi 14 Ağustos 2006 Pazartesi günü akşamına kadar uzatılmıştır.
 
Söz konusu tarihe kadar beyan edilen geçici verginin 17 Ağustos 2006 günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
 
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.