Numara : 51
Tarih : 18.7.2007
VERGİ  SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/51
 
KONU: Merkez Bankasınca İhraç Edilen Likidite Senetlerinin Alım Satımı Üzerinden Alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oranı % 1 Olarak Tespit Edildi.
 
18 Temmuz 2007 tarih ve 26586 sayılı Resmi Gazetede  2007/12392 sayılı “ Bazı İşlemlerde Uygulanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespitine İlişkin Karar ” yayınlanmış olup bazı işlemler için BSMV oranının % 1 olacağı belirlenmiştir. Karar 21 Temuz 2007 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
Vergi nispetleri
  
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti ;
  
Merkez Bankasınca ihraç edilen likidite senetlerinin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden % 1,
   
Merkez Bankasınca ihraç edilen likidite senetlerinin vadesi beklenilmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden % 1,
  
olarak uygulanır.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş