Numara : 38
Tarih : 26.5.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/38
 
KONU

Mayıs 2005 Sonuna Kadar Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne Yapılacak Bildirimler  

 
4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde hazırlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğine göre yabancı sermayeli şirketler, şubeler ve irtibat bürolarının her yıl Mayıs ayı sonuna kadar Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bilgi formları doldurarak göndermeleri gerekmektedir.
Diğer yandan bu kuruluşlar ile tamamen yerli sermaye ile kurulmuş şirketlerin yabancı sermaye ilişkili bazı işlemlerini de belirli süreler içinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir.

Bu çerçevede Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapılacak bildirimler aşağıdaki gibidir.

1. Yabancı Sermayeli Şirket ve Şubelerin Yabancı Sermaye Genel  Müdürlüğüne Gönderecekleri Bilgiler
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamındaki yabancı sermayeli şirket ve şubeler aşağıda belirtilen bilgi formlarını belirtilen sürelerde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.
-  Sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-1) yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu” çerçevesinde ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar,
- Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-2) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu" çerçevesinde, ödemeyi takip eden 1 ay içinde,
- Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-3) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu" çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde.

2.      Tamamen Yerli Sermayeli Şirketlerin Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne Gönderecekleri Bilgiler
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli Türk şirketleri aşağıdaki işlemleriyle ilgili olarak Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bilgi vermeleri gerekmektedir.

Tamamen yerli sermayeli Türk şirketleri;
- Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya,
- Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin 4875 sayılı Kanun kapsamına girmesi halinde hisse devirlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-3) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu" çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe bildireceklerdir.

3. Yabancı Şirketlerin İrtibat Bürolarınca Gönderilecek Bilgiler
- Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Bürolar, adres değişikliği durumunda yeni adreslerini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe bildirirler.
- İrtibat bürolarınca, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, Yönetmelik ekinde (EK-4) yer alan "İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu" doldurularak Müsteşarlığa gönderilir. Bu müracaatlara, büronun geçmiş yıl harcamalarının yurt dışından gönderilen dövizlerle karşılandığına ilişkin belgeler eklenir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.