Numara : 49
Tarih : 8.8.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/49

 
KONU

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Oranlarında Değişiklik
 

T.C. Merkez Bankası’nın 31 Sıra Nolu Tebliği (R.G.; 8/8/2001; 24487) ile bazı işlemlere ilişkin kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) oranlarında indirim yapılmıştır. Söz konusu değişiklik 8 Ağustos 2001 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yeni KKDF oranları aşağıda belirtilmiştir.

A)   Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan
a)         Tüketici kredilerinde (Gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler),
 
b)        Diğer kredilerde
 
 
%10
 
%3
 
C)      Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerde
 
 
%3
D)   Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan   ithalatta
 
 
%3
Tebliğin geçici maddesine göre, 8 Ağustos 2001 tarihinden önce fon kesintisi yatırılmış, ancak gümrük yükümlülüğü başlamamış kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemlerinin fon kesintisi yukarıdaki oranlar esas alınarak hesaplanacaktır. 

Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.