Numara : 4
Tarih : 2.1.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/4
 

KONU
 
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı
 

31/12/2003 tarihli Resmi Gazetede (Sayı: 25334) yayımlanan 22/12/2003 tarihli ve 2003/6660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) hakkında bazı düzenlemeler yapılmıştır.

15/12/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren söz konusu düzenlemeler çerçevesinde;

1) Asgari vadesi bir yıl ve üzerinde olup, yurt dışından alınan döviz kredileri ve yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılan kredilerden; vadesi dolmadan önce krediyi kullananlar tarafından, kısmen veya tamamen sermaye artırımında kullanılmak suretiyle kapatılması veya sermaye artırımında kullanılmak üzere gerçek veya tüzel kişilere devir ve temlikinin yapılması halinde KKDF kesintisi yapılmayacaktır.
2) Diğer konularda, yürürlükten kaldırılan 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin KKDF kesintisi yapılmasına ilişkin hükümleri uygulanmaya devam edilecektir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.