Numara : 39
Tarih : 30.5.2007
 
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2007/39

 
KONU
KDV Oranlarında Değişiklik
 
 
 
 
30 Mayıs 2007 Tarihli ve 26537 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2007/12143 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranları yeniden tespit edilmiş olup yeni oranların yürülük tarihleri açıklanmıştır.
 
Ayrıca söz konusu Kararın 4 üncü maddesinde, 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 19 uncu sırasında yer alan “Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri” şeklinde tanımlanmış malların, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 64 üncü fasılında (6406.99.10.00.00 pozisyonunda yer alan eşyaların, II sayılı listenin B bölümünün 15, 16 ve 18 inci sıralarında sayılanlardan mamul olmayanları hariç) yer alan eşyaları kapsadığı belirtilmiştir.
 
KDV oranları yeniden tespit edilen mal ve hizmetler, uygulanacak oranlar ve yürürlük tarihleri tablo halinde Ek:1’de bilgilerinize sunulur.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş
 
 
 
Ek:1
 
Yeni Oran %
Yürürlük Tarihi
I Sayılı  Liste       
 
 
2- a) Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre,
 
     b) Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı, defne yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mahlep, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu ile bunlardan mamul süpürgeler, kapari (kebere), harnup (keçiboynuzu), harnup çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş, acıbadem, kuzu göbeği mantar, şeker pancarı,
  
* Bu listenin 2/a’da yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde % 18 vergi oranı, 2/b’de yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise % 8 vergi oranı uygulanır. Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dşındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.
%1*
1 Haziran 2007
 
 
 
Yeni Oran %
Yürürlük Tarihi
II Sayılı Liste
 
 
A) GIDA MADDELERİ
22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;
  
1 - a) 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 pozisyonlarında yer alan hayvanlar ile 01.06 pozisyonunda yer alan (yalnız tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kazlar, sülün, beç tavuğu) hayvanlar,
 
       b) 2 no.lu fasılında yer alan mallar,
 
       c) 3 no.lu fasılında yer alan mallar (0301.10 pozisyonunda yer alan süs balıkları hariç),
 
2 - 4 no.lu fasılında yer alan mallar (0408.11.20.00.00, 0408.19.20.00.00, 0408.91.20.00.00, 0408.99.20.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar hariç),
 
3 - 5 no.lu fasılın 0504.00 pozisyonunda yer alan mallar,
 
4 - 6 no.lu fasılın 0601.20.10.00.11, 0601.20.10.00.12, 0602.10, 0602.20, 0602.90.10.00.00, 0602.90.20.00.00, 0602.90.30.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar,
 
5 - 7 no.lu fasılında yer alan mallar,
 
6 - 8 no.lu fasılında yer alan mallar,
 
7 - 9 no.lu fasılında yer alan mallar,
 
8 - 10 no.lu fasılında yer alan mallar,
 
9 - 11 no.lu fasılında yer alan mallar,
 
10 - 12 no.lu fasılında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları),
  
11 - 15 no.lu fasılında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar,
 
12 - 16 no.lu fasılında yer alan mallar,
 
13 - a) 17 no.lu fasılında yer alan mallar (1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alanlar hariç),
       b) 1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alan mallar,**
 
14 -18 no.lu fasılında yer alan mallar,**
 
15 -19 no.lu fasılında yer alan mallar,
 
16 - 20 no.lu fasılında yer alan mallar,
 
17 - 21 no.lu fasılında yer alan mallar,
 
18 - 22 no.lu fasılında yer alan mallardan yalnız;
 
        a) 22.01, 2202.10.00.00.19, 2202.90, 2204.30, 2209.00.91.00.00, 22.09.00.99.00.00 pozisyonlarında yer alanlar,
 
        b) 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13 pozisyonlarında yer alanlar,**
19 - 23 no.lu fasılın 2306.90.11.00.11, 2306.90.11.00.19, 2306.90.19.00.11,
 
2306.90.19.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar,
 
20 - 25 no.lu fasılın 2501.00.91.00.11, 2501.00.91.00.12, 2501.00.91.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar,
 
Bu bölümdeki malların I sayılı listede de yer alması halinde, I sayılı listede belirlenen oranlar uygulanır.  
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
1 Haziran 2007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** 13/b, 14 ve 18/b sıralarında yer alan mallar için yeni oranlar 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe  girecektir.
B) DİĞER MAL VE HİZMETLER
 
22 - Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri
8
1 Haziran 2007
B) DİĞER MAL VE HİZMETLER
 
23 - Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),
8
1 Ocak 2008
B) DİĞER MAL VE HİZMETLER
 
24 - Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.),
8
1 Ocak 2008
B) DİĞER MAL VE HİZMETLER
 
25 - Yaşlı, sakat, bakım ve huzurevleri, düşkünevleri ve yetimhanelerde verilen hizmetler,
 
8
1 Haziran 2007