Numara : 30
Tarih : 11.5.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/30
 
KONU

KDV Kanununun 13/a Maddesindeki Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Teslimine İlişkin İstisnanın Sportif Eğlence Amacına Yönelik Deniz ve Hava Araçları İçin Uygulanmayacağına Yönelik 31 Sayılı KDV Sirküleri  

 
Gelirler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 31 Sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri ile Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesinde yer alan, deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının teslimine ilişkin istisnanın sportif eğlence amacına yönelik hizmet veren  deniz motosikletleri, paraşüt çekme tekneleri, sürat motorları, motorsuz lazer yelkenli tekneleri, motorlu paraşüt ve balonlar ile benzeri araçlar için uygulanmayacağı yönünde açıklama yapılmıştır.

KDV Kanununun 13/a maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Gelirler Genel Müdürlüğü, 13 üncü madde gerekçesinde söz konusu istisnanın amacının “ülkenin deniz ve hava ticaret filosu ile demiryolu ulaşım sisteminin geliştirilmesinin teşviki ve dış rekabete tahammül edebilecek duruma getirilmesi” olarak ifade edildiğine atıfta bulunarak, sadece deniz ve hava ticaret filomuz ile deniz ve hava ulaştırma sistemimizin geliştirilmesini teşvik eden araçların teslimlerinin istisna kapsamında değerlendirileceği yönünde görüş açıklamıştır.

Bakanlığın bu yorumuna göre, sportif eğlence amacına yönelik hizmet veren deniz motosikletleri, paraşüt çekme tekneleri, sürat motorları, motorsuz lazer yelkenli tekneleri, motorlu paraşüt ve balonlar ile benzeri araçlar deniz ve hava taşıma aracı niteliğinde olmadığından, bunların teslimleri istisnadan yararlanamayacaktır. Bottom of Form
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.