Numara : 64
Tarih : 8.8.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/64

 
KONU
İstanbul İli’nde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmasına İlişkin 2006/10788 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı
 
 
5 Ağustos 2006 tarihli Resmi Gazetede (Sayı: 26250) yayımlanan 2006/10788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde İstanbul İli’nde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmasına karar verilmiştir.
 
Bilindiği gibi, 5345 Sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 23. Maddesine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde vergi dairesi başkanlıklarının kuruluş yerleri ve sayıları ile bunlara ilişkin değişiklikler Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı bu kapsamda çıkartılmıştır.
 
Bu Karar kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek kriterlere sahip vergi mükelleflerinin İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına bağlanması öngörülmektedir. Böylece sektörel ve/veya ölçeğe dayalı uzmanlaşmanın getireceği avantajlardan da yararlanarak büyük ölçekli mükelleflerin vergi dairesiyle ilgili işlemlerinin daha verimli bir şekilde sonuçlandırılabilmesine imkân sağlanması beklenmektedir.
 
 
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.