Numara : 63
Tarih : 4.8.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/63

 
KONU
İhraç Edilecek Elektrik Üretiminde Kullanılacak Fuel Oil Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Yeniden Belirlendi
 
Bugünkü tarihli Resmi Gazetede (Sayı: 26249) yayımlanan 2006/10798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan, ihraç edilecek elektrik üretiminde kullanılacak fuel oil teslimlerinde uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları 5 Ağustos 2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 
G.T.İ.P. No
Fuel Oiller
Eski Vergi
Tutarı (TL)
Yeni Vergi
 Tutarı (TL)
2710.19.61.00.00
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1'i geçmeyenler (Kg)
79.500
0
2710.19.63.00.00
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %1'i geçen fakat %2'yi geçmeyenler (Kg)
218.541
0
2710.19.65.00.00
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2'yi geçen fakat %2,8'i geçmeyenler (Kg)
75.916
0
2710.19.69.00.00
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2,8'yi geçenler (Kg)
75.916
0
 
Yukarıda yer verilen konu ile ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.