Numara : 84
Tarih : 31.10.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/84

KONU: 3907.61.00.00.00 Numaralı Ürünün İthalatında Ek Mali Yükümlülük Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/11 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ uyarınca; 

  • 3907.61.00.00.00 GTİP’inde yer alan ürünün ithalatında üç yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına,
  • Ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine,
  • Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşmasının 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan Dünya Ticaret Örgütü üyeleri ile talep olması halinde istişarelerde bulunulmasına,
  • Korunma Önlemleri Anlaşmasının 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali

hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına karar verilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti (%)

1. Dönem (8/11/2017-7/11/2018)

2. Dönem (8/11/2018-7/11/2019)

3. Dönem (8/11/2019-7/11/2020)

3907.61.00.00.00

78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar

6,40

6,20

6,00

 

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

İthalatta Koruma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/11)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.