Numara : 80
Tarih : 31.10.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/80

KONU: 7411.10.10 00.00 ve 7411.10.90 00.00 GTİP'li Yunanistan Cumhuriyeti Menşeli "Rafine Edilmiş Bakırdan İnce ve Kalın Borular İçin" Damping Uygulamasına Karar Verilmiştir.

17.10.2017 tarihli ve 30213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/25 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Yunanistan Cumhuriyeti menşeli 7411.10.10.00.00 ve 7411.10.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boruların ithalatına yönelik başlatılan damping soruşturması tamamlanmış ve tabloda GTİP numaralı, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında tabloda gösterilen oranlarda damping karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

GTİP

 

Eşyanın Tanımı

 

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı Önlem (CİF Bedelin %)

7411.10.10.00.00

7411.10.90.00.00

 

Rarife edilmiş bakırdan ince ve kalın borular

 

Yunanistan

Cumhuriyeti

Halcor Metal Works S.A.

% 5

 

 

Diğerleri

% 9

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/25)

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.