Numara : 8
Tarih : 16.1.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/8


KONU: Ürün Güvenliği ve Denetimine İlişkin Tebliğler Yayımlanmıştır.

30/12/2016 tarihli ve 29934 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ürün güvenliği ve denetimine ilişkin aşağıda yer alan tebliğler yayımlanmıştır.

 
1) Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/10)

İthal oyuncakların denetimi, Nisan 2017’den itibaren 04.10.2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik esas alınarak yapılacaktır. Böylece, oyuncak tanımına alınan yeni ürünler de denetlenecek ayrıca denetimlerde ilave kriterler aranacaktır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

 
2017/10 sayılı Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği


2) Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/12)

Diş fırçaları ve çocuklar için klozet daraltıcıları gibi bazı ürünler yeni yıldan itibaren denetleme kapsamına alınmıştır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.


2017/12 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği


3) Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16)

 
2017/16 sayılı Tebliğ ile sıtma teşhisi için test kitleri yeni yıldan itibaren denetleme kapsamına alınmıştır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

 
2017/16 sayılı Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği

3) 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/13)

2017/13 sayılı Tebliğ ile 4703 sayılı Kanun’da yer alan idari para cezalarının alt ve üst hadleri, 11/11/2016 tarih ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 474 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen oran esas alınarak artırılmıştır.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:


2017/13 sayılı 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.