Numara : 79
Tarih : 31.10.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/79

KONU: 3920.51.00.00.00 GTİP'li Poli(Metil Metakrilik)ten Olan Plastik Plaka, Levha, Film, Folyo Ve Şerit Cinsi Eşyalarda Gözetim Uygulaması Değiştirilmiştir.

17.10.2017 tarihli ve 30213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/12)’in birinci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)

3920.51.00.00.00

Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 10,5 milimetre ve altında olanlar)

10

Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 10,5 milimetre üstünde olanlar

6


Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/12)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.