Numara : 78
Tarih : 31.10.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/78

KONU: Rusya Federasyonu Menşeli veya Çıkışlı Ürünlerde Faturaların Ticaret Müşavirliği / Ateşeliğince Onaylanması Gerekliliği Hk.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan 05.10.2017 tarihli ve 28449773 sayılı dağıtım yazısında Rusya Federasyonu menşeli veya çıkışlı aşağıdaki tabloda yer alan ürünlerin ithalatında sevk ülkesine bakılmaksızın 09.10.2017 tarihinden itibaren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onaylı fatura aranması gerekmektedir.


Gümrük Tarife Pozisyonu

Ürün Adı

1001.99

Adi Buğday

1512.11.91.00.00

Ham Ayçiçek Yağı

1005.90.00.00.19

Mısır

0713.10

Kuru bezelye

1006.10

Çeltik

2306.30

Ayçiçeği Küspesi

1001.19.00.00.00

Makarnalık Buğday

Söz konusu Dağıtım Yazısı’na aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

 
Rusya Fatura Onayına İlişkin Dağıtım Yazısı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.