Numara : 71
Tarih : 6.10.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/71

KONU: 4818.90 Tarife Pozisyonlu Ürünler ile 8302.20 Tarife Ürünler İçin İlave Gümrük Vergisi Kararında Tanım Değişikliği Yapılmıştır.

16.09.2017 tarihli ve 30182 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10726 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2016/9391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İGV getirilen İthalat Rejim Kararına Ek Kararda yer alan tabloda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklik sonucunda Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden yararlanacak ülke grupları bir araya getirilmiştir.

İkinci olarak, "Masa, karyola vs. ayaklarına takılan küçük tekerlekler" olarak bu liste içerisinde sınıflandırılan ürünler bu Kararın yayımı ile birlikte Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan eşya tanımında olduğu üzere “Küçük tekerlekler” olarak adlandırılacaktır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’na aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

2017/10726 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Saygılarımızla.
Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.