Numara : 68
Tarih : 23.8.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/68

KONU: Randıman Oranı Farklılığı Tespiti Hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü – Dahilde İşleme Dairesi tarafından yayımlanan 10.08.2017 tarihli ve 27208139 sayılı dağıtımlı yazısı ile Dahilde İşleme İzin Belgesi üzerinde kayıtlı randıman oranları ile yapılan tespitler sonucunda belirlenen randıman oranı farklılıklarının Bakanlıklarına intikal ettirilmesini müteakip İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 46 ncı maddesi kapsamında işlem yapılması belirtilmiş olup bu çerçevede; randıman oranı farklılıklarının Ekonomi Bakanlığı'nın ilgili Bölge Müdürlüğü'ne bildirilmesi yönünde işlem yapılması konusunda bildirim yapılmıştır.

Söz konusu Dağıtım Yazı’sına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

Randıman Oranı Farklılığı Tespiti

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.