Numara : 66
Tarih : 18.8.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/66

KONU: Askeri Hava Araçlarının Motorları, İnşaat Sektöründe Kullanılan Fırınlar, Vinçler, Tünel Açma Makineleri, Beton Ve Harç Karıştırıcılar ve Diğer Bazı Makinelere İlave Gümrük Vergisi Getirilmiştir.

17.08.2017 tarihli ve 30157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 8414.80 GTIP'indeki, askeri hava araçlarının motorları, 8421 GTIP'li yağ ve yakıt filtreleri, 8426 GTIP'li kule vinçler, tünel açma makineleri, dilme tezgahları, testere makineleri, delme ve tünel açma makineleri, delgeç vet el zımbalar, beton ve harç karıştırıcılar, kırma ve öğütme gibi fonksiyonlar gören makinelere ilave gümrük vergisi getirilmiştir.
 
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’na aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2017/10580 sayılı BKK

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.