Numara : 65
Tarih : 18.8.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/65

KONU: Hayvan Deri Ve Postlarında Destekleme Fiyat İstikrar Fonu Uygulaması Değiştirilmiştir.

17.08.2017 tarihli ve 30157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10630 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1988/13384 sayılı Destekleme Fiyat İstikrar Fonu hakkındaki Kararın 11. Maddesi A fıkrasının 11 bendi aşağıdaki şekilde değiştirilerek 4105.10 ve 4106.21 GTIP’li kromlu deriler FOB ihraç bedelinin %40’ı karşılığı Destekleme Fiyat İstikrar Fonuna tabii tutulmuştur.

“41.01 ; 41.02 ve 41.03 G.T.İ.P’na dahil işlenmiş deri ve kösele dışında kalan pikle deri dahil her türlü hayvan derileri ve postları ile 4104.11 ve 4104.19 GTIP’ine dahil kroımlu deriler 50 Cent / Kg. karşılığı TL, 4105.10 ve 4106.21 GTIP’ne dahil kromlu deriler FOB ihraç bedelinin %40’ı karşılığı  TL.”

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2017/10630 sayılı BKK

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.


Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.