Numara : 64
Tarih : 17.8.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/64

KONU: Onaylanmış Kişi Statü Belgesi’nin 15.08.2017 Tarihinden Sonra Uygulaması Hk.

Risk ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 16.08.2017 tarihli 52856264-106.01.01 sayılı dağıtımlı yazısında Onaylanmış Kişi Statüsüne ilişkin Gümrük Genel Tebliğinin 42/A maddesinden faydalanabilmek üzere başvuruda bulunan birçok firmanın başvurusunun incelenmesinin başvurularda yığılmadan kaynaklı iş yoğunluğu nedeniyle sonuçlandırılamadığı belirtilmektedir.

Bu itibarla, mevcut başvuruların ivedilikle sonuçlandırılması ve 15.08.2017 tarihinde A sınıfı ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sonlandırılmış firmalardan, yalnızca onaylanmış kişi statü belgesi için başvurmuş olup da başvuru incelemesi devam edenlerin 15.09.2017 tarihine kadar geçerli olacak şekilde Mavi Hat ve BS Takip programında yeni oluşturulan Onaylanmış Kişi Statüsü profiline kayıt edilmesi talimatlandırılmıştır.

Söz konusu dağıtım yazısına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin 15.08.2017 Tarihinden Sonra Uygulaması Hk.

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.