Numara : 63
Tarih : 9.8.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/63

KONU: TRT Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı.

08.08.2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 2017/10628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bandrole tabi cihazlar ve bandrol oranları yeniden düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, 8517 GTİP’inde sınıflandırılan cep telefonu cinsi eşyaların bandrol oranı %10 olarak belirlenmiştir. DVD player, navigasyon cihazı, akıllı kol saati gibi bazı ürünlerde bandrol oranı %8 olarak düzenlenirken, her türlü görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlarda bandrol oranı %0 olarak belirlenmiştir.

Karar ekinde yer alan bandrole tabi eşyanın cins, GTİP ve oranlarının belirtildiği listeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.