Numara : 55
Tarih : 14.7.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/55

KONU: 5402.47 GTİP’li Düz İplik Cinsi Eşyalarda Dampinge Karşı Önlem Uygulanmasında Değişiklik Yapılmıştır.

12.07.2017 tarihli ve 30122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/17 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Malezya menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonlu “diğerleri, poliesterlerden” eşya tanımlı polyester düz ipliklerin ithalatına yönelik olarak başlatılan ara gözden geçirme soruşturmasının tamamlandığı ilan edilmiştir.

Buna göre İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/31) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin Hindistan ve Malezya için aynı tutarlarda, ÇHC için ise aşağıda belirtilen şekilde değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTP

Eşyanın 
Tanımı

Menşe Ülke

Firmalar

Dampinge Karşı Önlem (ABD 
Doları/kg)

5402.47

Diğerleri, poliesterlerden

Malezya

Recron (Malaysia) SDN. Bhd.

0,15

Diğerleri

0,17

Hindistan

Reliance Industries Limited

0,15

Alok Industries Ltd.

Wellknown Polyesters Ltd.

Diğerleri

0,17

Çin Halk Cumhuriyeti

Fujian Billion Polymerization Fiber TechnologyIndustrial Co. Ltd.

0,25

Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd.

Jiangsu Deli Chemical Fibre Co., Ltd.

Jiangsu Shenghong Science and Technology Co., Ltd.

Jiangsu Zhonglu Technology Development Co., Ltd.

Diğerleri

0,30

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/17)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.