Numara : 54
Tarih : 14.7.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/54

KONU: Beton Pompaları ve 8705.90.30 Beton Pompalama Taşıtları Cinsi Eşyalarda Damping Uygulaması Başlatılmıştır.

12.07.2017 tarihli ve 30122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/18 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti menşeli 8413.40.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “Beton pompaları” ile 8705.90.30.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “Beton pompalama taşıtları” ürünlerine yönelik yürütülen damping soruşturmasının tamamlandığı ilan edilmiştir.

Buna göre tabloda GTİP’i, eşya tanımı, menşe ülkesi ve firma ticaret unvanı belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında,  tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

GTİP

Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Firma Ticaret Unvanı

Dampinge Karşı Kesin Önlem Oranı

(CIF %)

 

 

Kore 

Junjin Heavy Industry  Co. Ltd.

5,10%

8413.40.00.00.00

Beton 

Cumhuriyeti

 

Pompaları

 

Everdigm Corp.

5,10%

 

 

 

Diğer Firmalar

11,63%

8705.90.30.00.00

Beton 

Çin Halk 

Zoomlion  Heavy Industry Science & Technology Co.Ltd.

5,10%

 

PompalamaTaşıtları

Cumhuriyeti

Diğer Firmalar

12,27%

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/18)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.