Numara : 51
Tarih : 7.7.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/51

KONU İhracat E-Fatura Portal Uygulaması Giriş Şifresi Alınması Hk.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2017/7 sayılı genelgeye göre halihazırda yetkisi bulunan mükelleflerimizde dahil olmak üzere e-fatura portal uygulamasını kullanabilmek için en geç 07.07.2017 tarihine kadar en yakın gümrük idaresinden aşağıda belirtilen yetkilerden uygun olanının alınması gerektiği aksi halde bu tarihten sonra sadece bu iki profil yetkisine sahip mükelleflerin sisteme giriş yapabileceği açıklanmıştır.

a) Düzenlenmiş e-faturaların iptali, görüntülenmesi için E-Fatura İşlem Profili,
b) Düzenlenmiş e-faturaların sadece görüntülenmesi için E-Fatura Sorgu Profili,

Söz konusu duyuruya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

1.2017/7 Sayılı Genelge
2.E-Fatura İşlem Profili Dilekçe Örneği
3.E-Fatura Sorgulama Profili Dilekçe Örneği

Saygılarımızla.


Deloitte Türkiye.


Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.