Numara : 48
Tarih : 14.7.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/73

KONU: Antrepoya Eşya Giriş Tutanağı Düzenlenmeden Antrepo Beyannamesinin Kapatılmayacağı Hk.

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nce yayınlanan 15.06.2017 tarihli ve 25851607 sayılı  talimat yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün düzenlemesi doğrultusunda, antrepo rejimine tabi tutulan eşya için YGM veya antrepo sahasında görevli memur tarafından antrepoya eşya giriş tutanağı düzenlenmeden, antrepo beyannamenin vergileri ödenmiş olsa dahi “kapatılabilir” statüye gelmesinin engellendiği, düzenlemenin Ankara ve İzmir Gümrük Müdürlüklerinde pilot olarak uygulamaya alındığı belirtilmektedir.

Söz konusu dağıtım yazısına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

Antrepoya Eşya Giriş Tutanağı Düzenlenmeden Antrepo Beyannamesinin Kapatılmayacağı Hk.


Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.