Numara : 44
Tarih : 12.6.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/67

KONU: İthalatla İlgili Diğer İşlemler Hk.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan 03.05.2017 tarihli ve 249 - 49160 sayılı yazıda İlave Gümrük Vergisi'ne ilişkin Kararların geçici maddelerinde yer alan yüklemesi yapılmış eşya tabirindeki yükleme tarihi ile ilgili olarak konşimento tarihinin esas alınmasının yanında düzenlemenin amacı doğrultusunda Kararların yayımı tarihinden önce ithalata konu eşyanın Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıyıcıya teslim edildiği ve ilgili ülke gümrük çıkış (ihracat) beyannamesinin işlemler tamamlanarak kapanmış olduğu hususlarının Konsolosluk tasdikli belgelerle tevsiki halinde de bahse konu Kararların geçici maddesinden yararlanarak ilave gümrük vergisi ödenmemesi gerektiği belirtilmişti.

Ancak Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 31.05.2017 tarihli ve 56067857-249 –E.60125 sayılı yazı ile; konuyla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığına gelen talep ve bilgilerden, gümrük çıkış (ihracat) beyannamesinin kapanış tarihi gibi bir tarihin net olmadığı, birçok ülkede eşyanın fiilen yola çıkmasından sonra belirli bir sürede otomatik olarak beyannamenin kapandığı, ülkeden ülkeye kapanma işlemlerinin farklılık gösterebileceği belirtilerek, yükleme tarihi olarak eşyanın Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıyıcıya teslim edildiğine ilişkin belgeyle birlikte ülke gümrük çıkış (ihracat) beyannamesinin kapanış tarihinin değil tescil tarihinin esas alınması gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu Dağıtım yazısına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

İthalatla İlgili Diğer İşlemler

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.