Numara : 42
Tarih : 8.6.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/42

KONU: Güney Afrika Menşeli Binek Otomobillere Toplu Konut Fonu Uygulanmaya Başlanılmıştır.

1 Haziran 2017 tarihli ve 30083 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ve 01.07.2017 yürürlüğe girecek olan 2017/10236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) yayınlanarak aşağıdaki tabloda gösterilen eşyanın yine aynı tabloda belirtilen ülke menşeli olarak A.TR Dolaşım Belgesi ile ithal edilmesi halinde karşılarında gösterilen oranda ilave Toplu Konut Fonu tahsil edileceği bildirilmiştir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konu Fonu Tahsili Hakkında Karar

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.