Numara : 33
Tarih : 27.4.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/33

KONU Dahilde İşleme Rejimi kapsamında eşyanın antrepodan çıkışı hk.


Gümrükler Genel Müdürlüğünce Bölge Müdürlüklerine dağıtımı yapılan tasarruflu yazı ile dahilde işleme rejimi kapsamında olan ve antrepolarda yer alan eşyanın transit beyannamesi veya TIR karnesi kapsamında yurt dışı edilmesinden önce, dahilde işleme rejimi kapsamında yer alan taahhütlerin (rejim kapsamı eşyanın takibi açısından ayniyet gibi rejim gereklilikleri de göz önünde bulundurularak) kapatılabilmesi açısından Bilge Sistemi üzerinden 3151 rejim kodu ile gerekli işlemin tamamlanması ve ilgili antrepo beyannamesinin tutanakla kapatılması gerektiği bildirilmiştir.

Saygılarımızla.
Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.