Numara : 29
Tarih : 11.4.2017

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2017/29

KONU: Ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatına ilişkin düzenleme yapıldı.

7 Nisan 2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Bu Yönetmelik ile ülkemizin taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ile kontrol altına alınan maddelerin kullanılmasına ve sonlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, Yönetmelik'te tanınan istisnalar ile piyasa ihtiyaçlarının karşılanması ve ihracatın engellenmemesi dikkate alındığı bildirilmiştir.


Söz konusu Yönetmelik'te öne çıkan konular aşağıdaki gibidir:

  • Mevcut durumda ithalatı yasak olan ve soğutma ve iklimlendirme cihazlarında kullanılan Klorodiflorometan (HCFC-22) maddesinin servis amaçlı kullanımı ve Montreal Protokolü kapsamında evsel havalandırma sistemleri üretiminde iç piyasaya arz edilmeden gelişmekte olan ülkelere ihraç edilmesi halinde ithalatına izin verilecektir. Ancak 01.01.2025 tarihinden itibaren servis amaçlı kullanımı da yasaklanacaktır.
  • Hidrokloroflorokarbonlar (HCFC) dışında kalan tüm kontrol altına alınan maddelerin laboratuvar ve tahlil amaçlı kullanımı için ithalatına izin verilecektir.
  • Kontrol altına alınan maddelerin sanayi işleme hammaddesi ve işlem etken maddesi olarak kullanım amaçlı ithalatına izin verilecektir.
  • Kontrol altına alınan maddelerin tek kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde ithalatı 07.04.2018 ve bu ürünlerin piyasaya arzı 01.01.2020 tarihi itibarıyla yasaklanacaktır.


Söz konusu Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz:

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Saygılarımızla.
Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.